Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 
Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke 

Účastnícka prípojka pre službu prístupu do siete internet, Technické parametre ponúkaných účastníckych rozhraní. 
1. Úvod 
Spoločnosť Viliam Oklamčák OKNET , Michalovská 89/28 Sobrance 07301 a Renáta Oklamčáková OKNET (ďalej Spoločnosť) zverejňuje technické špecifikácie rozhraní, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia, v zmysle zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Požiadavky na vysvetlenie a doplnenie informácií, uvedených v tomto dokumente smerujte na adresu spoločnosti: 
www.oknet.sk, e-mail: info[zavinac]oknet.sk 


Predmet 

Spoločnosť poskytuje služby prístupu do siete Internet prostredníctvom digitálnych rozhraní. Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem IEEE. Predmetom špecifikácie sú technické rozhrania, prostredníctvom ktorých Spoločnosť poskytuje prístup koncovému zariadeniu zákazníka do telekomunikačnej elektronickej siete pre prenos dát a prístup do siete Internet. 


2. Koncový bod siete 

V koncovom bode siete sa používajú následujúce typy rozhraní: 
- rozhranie podľa normy IEEE 802.3 [1] (Ethernet) 
- rozhranie podľa normy IEEE 802.11 [2] (WIFI) 


3. Rozhranie IEEE 802.3 (Ethernet) 

K rozhraniu je možné pripájať koncové zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikácii IEEE 802.3 


3.1. Fyzické charakteristiky rozhrania 

Fyzickú vrstvu rozhrania popisuje odporúčnie IEEE 802.3. Rozhranie je elektrické, 8 vodičové, 10BASE-T pre rýchlosť 10Mbit/s alebo 100BASE T2 pre rýchlosti 100Mbit/s. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE.
Koncovým bodom siete je: 
- vidlica RJ45 účastníckej prípojnej šnúry kategórie 5 (EN 50173 [3]) , v prípade že nie je inštalovaná účastnícka zásuvka, 
- účastnícka zásuvka RJ45, ku ktorej sa pripája kooncové zariadenie pomocou príípojnej šnúry kategórie 5 ukončenej vidlicou RJ45 

Pripravenie vývodov pre rozhranie IEEE 802.3 
Vývod Popis okruhu okruh
1 Transmitted data TD +
2 Transmitted data TD -
3 Received data RD +
4 - -
5 - -
6 Received data RD -
7 - -
8 - -

 
4. Rozhranie IEEE 802.11 (WiFi) 

K rozhraniu je možné pripájať koncové zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám IEEE 802.11a , IEEE 802.11b,IEEE 802.11g. 


4.1 Fyzické charakteristiky rozhrania 

Fyzickú vrstvu rozhrania popisujú odporúčnia IEEE 802.11, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, 
Rozhranie je rádiové s moduláciou DSSS. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE. 
Frekvenčné pásmo 2,412 – 2,472 GHz
Modulácia: Modulácia 11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK) 
11b: Direct Sequence Spread Spectrum (CCK, DQPSK, DBPSK)
Prístup k médiu: CSMA /CA
Frekvenčné pásmo 5.15 - 5.35 GHz 
5.47 - 5.725 GHz
Modulácia: Modulácia 11a : Orthogonal Frequency Division Multiplexing (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)
Rýchlosti: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

 

GPON
GPON (Gigabit Passive Optical Network) je nástupcem standardu BPON. Tento standard byl specifikován v roce 2003 Mezinárodní telekomunikační unií ITU jako standard ITU-T G.984. GPON pro přenos využívá ATM buňky a GEM (GPON Encapsilation Method) protokol. GEM protokol je použit pro přenos rámců proměnné délky. ATM buňky a GEM rámce jsou přenášeny společně v jednom rámci s pevně danou délkou 125 µs. To nám umožňuje nasazení paketově orientovaných služeb jako Ethernet nebo IP. Úmyslem GPON standardu bylo navýšení koncových zařízení až na 64 nebo 128 a zvýšení přenosové rychlosti. Přenosová rychlost je 1244,16 Mb/s nebo 2488,32 MB/s pro oba směry. GPON pracuje na vlnových délkách 1480 – 1500 nm v sestupném směru a 1260 – 1360 nm ve vzestupném směru. Pro přenos videa se používají vlnové délky 1550 – 1560 nm.

EPON

EPON (Ethernet Passive Optical Network) někdy označovaný jako GEPON (G- Gigabit) je standard, který byl specifikován v roce 2004 Institutem pro elektrotechnické a elektronické inženýrství IEEE jako standard IEEE 802.3ah. EPON využívá pro přenos ethernetové rámce a také využívá časového dělení multiplexů TDM. Pracuje pouze v symetrickém provozu s rychlostí 1,25 Gb/s v obou směrech. EPON pracuje na vlnových délkách 1480 -1500 nm v sestupném směru a 1260 - 1360 nm ve vzestupném směru. U EPON standardu je možné připojit až 32 koncových zařízení a dosah této sítě je 20 km

10GE-PON

10GE-PON (10 Gigabit Ethernet Passive Optical Network) navazuje na standard EPON a byl specifikován v roce 2009 institucí IEEE jako standard 802.3av. Kromě symetrického přenosu nám nabízí i asymetrický přenos. Přenosová rychlost u symetrického přenosu Pasivní optické sítě PON 15 je 10,3125 Gb/s v obou směrech a u asymetrického přenosu je přenosová rychlost v sestupném směru 10,3125 Gb/s a ve vzestupném směru 1,244 Gb/s. Standard 10GE-PON jak standard EPON pracuje na stejných vlnových délkách a to 1480 -1500 nm v sestupném směru a 1260 - 1360 nm ve vzestupném směru. Byly zde přidány vlnové délky 1575 – 1580 nm, které využívají vlnový multiplex WDM. U 10GE-PON standardu je možné připojit až 32 koncových zařízení a dosah sítě je 20 km. U asymetrické varianty je výhodou, že není potřeba použít drahé optické zdroje a nasazuje se hlavně tam, kde není potřeba velkých přenosových rychlostí ve zpětném směru. Proto se hodí pro koncové uživatele využívajících služeb IPTV a internetu.

pdf.pngIEEE Standard 802.3ah - 2004 

5. Skratky 

10BASE-T - rozhranie 10Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení 
100BASE-T2 - rozhranie 100Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení 
CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access/ Collision Avoidance 
DSSS - Direct sequence spread spectrum 
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 
ITU-T International Telecomunications Union – Telecomunications standardization sector 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IEC International Electrotechnical Commission 
ISO Internnational Organization for standardization 
SDH Synchronous Digital Hierarchy 
STM Synchronous Transport Module 
kbps kilobit oer second 
Mbps megabit per second 
Gbps Gigabit per second 
SMF Single Mode Fiber 
MMF Multi Mode Fiber 
CSMA/CD Carrier Sense Multiple Accse with Collision Detection 


6. Odkazy na použité technické dokumenty 

[1] IEEE 802.3: 2002, IEEE standard for information technologiey – Telecomunications and information exchange between systems – Local and Metropolitan area networks – Specific requirements. Part 3: Carrier sense Multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical Layer specification. 
[2] Standard IEEE 802.11b,g – 1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specification: Higer-Speed Physical Layer Extension in the 2.4GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information Technology – Telecomunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks - Specific requiments of Electrical and Elektornics Enginieers, USA, 2000. 
[3] EN 50173:1994 Performance requirements of generic cabling schemes 
 
 

O nás

OKNET je poskytovateľ elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podľa zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Kto je online

Práve tu je 81 návštevníkov a žiadni členovia on-line

SSL certifikát

Search