Previous Next

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V noci z 24. na 25. apríla 2020 bude prebiehať nevyhnutná údržba zariadení v rozsahu cca 5 - 10 min od 01:00 hod. Výpadok sa dotkne malej časti siete.

Ďakujeme za pochopenie.

OKNET

Previous Next

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Dodávateľ elektrickej energie Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Slovenská republika oznamuje, naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite obce Beňatina v tejto súvislosti bude prerušená distribúcia internetových služieb v obci Beňatina.

Vážený zákazník, v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce:

obec Beňatina : v termíne 15, 16, 23, 24, 27,28, apríla 2020 od 07:30 h do 17:00 h , v termíne 4, 5, 6, mája 2020

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívateľ portálu môžete nastaviť eKomunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení distribúcie, či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho odberného miesta bude dostávať e-mailom.

 

S pozdravom:  OKNET

Previous Next

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Britské noviny The Telegraph zverejnili článok s odkazom na nemenovaného zástupcu WHO, ktorý tvrdí, že Svetová zdravotnícka organizácia vyzýva k odmietaniu peňazí v hotovosti, lebo ich prostredníctvom je prenášaný Covid-19.

Hovorca WHO povedal pre Telegraph: „Vieme, že peniaze často menia majiteľa a tým zhromažďujú všetky možné druhy baktérií, vírusov a podobne. Preto je treba držať bankovky čo najďalej od tváre a keď ich odovzdáte pokladníčke, umyte si ruky. Najlepšie je bezkontaktné platenie. „

To znamená, že s bankovkami by sa malo zaobchádzať rovnako ako s akýmkoľvek predmetom, ktorého by sa infikovaná osoba mohla dotknúť: kľučky dverí, operadlá vo verejnej doprave, zábradlia atď.

Zdroj: Hlavné správy:  Prenáša sa koronavírus peniazmi? Odborník vysvetlil, čoho sa za žiadnych okolností nemáme dotýkať rukami

O nás

OKNET je poskytovateľ elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podľa zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Kto je online

Práve tu je 6 návštevníkov a žiadni členovia on-line

SSL certifikát

© 2016 OKNET. All Rights Reserved. Designed By oknet.sk

Search