Previous Next

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Dobrý den,

aktuálně řešíme problémy s funkčností aplikace na TV Samsung. Jedná se o TV Samsung modelové řady 2023, konkrétně s verzí firmwaru 1310.3. Problém jsme ve spolupráci s dodavatelem platformy nahlásili k prověření přímo společnosti Samsung, nicméně zatím od nich nemáme žádnou zpětnou vazbu.

Pokud je nám známo, tak downgrade firmwaru TV Samsung bohužel není možný, řešením je tedy aktuálně pouze prevence - vypnutí automatických aktualizací TV.

Pokud by se ozývali další zákazníci, že jim po aktualizaci FW aplikace nefunguje správně, doporučte prosím aby to nahlásili přímo na Samsung - https://www.samsung.com/cz/support/contact/.
Pomohou tak vytvořit tlak na opravu z jejich strany, děkujeme.
 
 
Previous Next

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

VSDs oznamuje, naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, obce južne od Sobraniec a dotkne sa odberných miest dňa 03.08.2023 a 18.08.2023

To môže spôsobiť prerušenie poskytovania služieb pripojenie do internetu v danej lokalite a lokalít závislých od tohto sieťového uzlu.

 

Previous Next

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

v najbližšom období je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce a dotkne sa odberných miest uvedených v prílohe tohto oznámenia v termíne:

03.mája 2023 od 08:10 h do 16:00 h.

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme. Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblas obnovená čo najskôr. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na stránke www.vypadokelektriny.sk . Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie a ďakujeme Vám za porozumenie.

To môže spôsobiť prerušenie poskytovania služieb pripojenie do internetu v danej lokalite a lokalít závislých od tohto sieťového uzlu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previous Next

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie elektrických rozvodov, vlastníkom objektu, kde máme umiestnený internetový komunikačný uzol siete došlo 17.12.2021 cca 10:25 hod. ku krátkodobému výpadku internetových služieb, za čo sa ospravedlňujeme.

O nás

OKNET je poskytovateľ elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podľa zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Kto je online

Práve tu je 131 návštevníkov a žiadni členovia on-line

SSL certifikát

Search